Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013)
Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013, herzien december 2014

Algemeen Inkoopvoorwaarden Heilijgers 1 juli 2023