Archeologische opgravingen woningbouw Staringlaan Soest

archeologisch bodemonderzoek woningen Staringlaan Wolkerserf SoestDinsdag 8 september is een begin gemaakt met onderzoek naar de bodemschatten aan de Staringlaan in Soest. Bij archeologisch vooronderzoek zijn resten uit de midden steentijd (mesolithicum) gevonden. Dit vooronderzoek werd gedaan voorafgaand aan een plan voor 23 starterswoningen Wolkerserf. Meer over deze woningen lees je hier.

De resten geven informatie over hoe mensen leefden in het verleden, toen er nog geen documentatie in de vorm van kaarten of boeken was. Door de archeologische informatie te documenteren, komen we meer te weten over het verleden, alsof je een hoofdstuk in een geschiedenisboek leest. De komende maanden zal BAAC onderzoek gaan verrichten naar de ontdekte archeologische vindplaats. De vindplaats is waarschijnlijk meer dan 7000 jaar oud en stamt dus uit de periode voor 5000 v.Chr. De exacte ouderdom van de vindplaats dient overigens nog bepaald te worden door de organische resten op deze vindplaats te dateren. De vindplaats is in elk geval zo oud, dat men in die tijd nog geen aardewerk kende en uitsluitend werktuigen van hout en steen kon maken.

Werkwijze

Het onderzoek aan de Staringlaan zal in fasen worden uitgevoerd en is waarschijnlijk eind dit jaar gereed. Er wordt begonnen met een intensief booronderzoek (in een raster van 4×4 m) waarmee zowel de kleine als grote vuursteenclusters willen opsporen. Vervolgens zullen de clusters worden onderzocht door de grond ter plaatse in vakjes van 50×50 cm en laagjes van 5 cm te zeven, over een zeef met maaswijdte van 2 mm. Het onderzoek is dus zeer arbeidsintensief. Het materiaal dat achterblijft op de zeef wordt door specialisten onderzocht op bewerkt vuursteen, natuursteen, verbrand bot en verkoolde voedselresten. Deze kunnen ons na het onderzoek hopelijk meer vertellen over de ouderdom en het type bewoning op deze locatie, en daarmee over de oudste geschiedenis van Soest.

Gedurende het project worden de meest bijzondere resultaten en vondsten naar buiten gebracht, zodra daar aanleiding voor is. Tijdens de opgraving zal de vindplaats niet openbaar toegankelijk zijn, om de vindplaats zo min mogelijk te verstoren. Een open dag op de opgraving voor de pers en het publiek wordt nog aangekondigd.

Geef een reactie

*