Beleggers

Met name door de leegstand op de kantorenmarkt komen beleggingen in vastgoed soms negatief in het nieuws. Wat vaak wordt vergeten is dat vastgoedbeleggingen op langere termijn nog steeds goede rendementen opleveren en dat het niet om kantoren alleen gaat.

Beleggingopties
Heilijgers ontwikkelt en realiseert winkelcentra, appartementsgebouwen grondgebonden woningen en utiliteitsbouw in brede zin – zoals overheidsgebouwen, scholen of zorginstellingen – die voor menig particuliere of institutionele belegger een interessante aanvulling op de vastgoedportefeuille zijn.

Institutioneel en particulier beleggen
Heilijgers ontwikkelt, bouwt, onderhoudt en beheert in opdracht van een of meer zowel institutionele als particuliere beleggers. Particulieren participeren die veelal via een fonds of een vastgoed-CV.

Voor beleggers in vastgoed kent de dienstverlening van Heilijgers verschillende facetten. Zo zijn we niet alleen in staat om te ontwikkelen en te bouwen, maar ook om beleggers te vinden. Het volledige gebouwonderhoud en de exploitatie kunnen wij daarbij overnemen.