Bestuursverslag 2018

Jaarverslag 2018: Mooie resultaten en goede vooruitzichten!
‘De transformatie van lineair naar circulair bouwen, vraagt om klimaatintelligent ondernemerschap.’

Het derde jaar als zelfstandig vastgoedontwikkelaar en bouwbedrijf is voor Heilijgers succesvol verlopen. De netto omzet kwam uit op 75 miljoen euro en het resultaat voor belastingen op 4,0 miljoen euro, een winst van ruim 5 % over de omzet. Het aantal verkochte woningen komt uit op 190.

bestuursverslag 2018 HeilijgersVoor 2019 verwachten wij een lagere omzet dan in 2018. Deze geeft echter wel een reëler beeld en verhoudt zich logischer tot de omvang van onze organisatie. Een en ander is het gevolg van de historisch hoge omzet in 2018 door het starten van een aantal vertraagde, grote en zelf ontwikkelde projecten. De verwachting is overigens dat het rendement van 5% ongewijzigd zal zijn in 2019. Financieel blijven we kiezen voor onze stabiele koers van continuïteit en een gezond rendement, waarbij we jaarlijks een geconsolideerde omzet genereren tot € 60 miljoen met een resultaat voor belastingen van 4 à 5%.

Eind 2017 heeft Heilijgers haar Customer Intimacy strategie verder aangescherpt. Langs de ‘drivers of change’ Duurzaam, Digitaal, Divers en Verbonden wordt de strategie verder uitgewerkt met nieuwe technologie, klimaat intelligent ondernemen, uitgebreide dienstverlening en intensievere samenwerking.

In het licht van de klimaatagenda is de innovatieversnelling van bouwmethoden en materialen verder doorgezet. Zo hebben wij met succes een proef met een 3D-betonprinter afgerond en volgt dit jaar opschaling. Inmiddels is subsidie gehonoreerd voor het ontwikkelen van een polystyreenwoning waarbij circulariteit en CO2-reductie belangrijke uitgangspunten zijn.

Heilijgers manifesteert zich sterk in projecten waar engineerings- en ontwikkelingskennis nodig is, vaak complexe ontwikkelings- en bouwprojecten in stedelijk gebied. De voornaamste activiteiten zijn projectontwikkeling, bouw, renovatie, onderhoud en vastgoedbeheer. Denk aan transformatie, kantoorrevitalisering, verduurzaming van woningen en een substantieel deel woningontwikkeling met een eigen woningconcept dat geschikt is voor corporaties, ontwikkelaars en beleggers. Het woningconcept is leverbaar in energieneutraal en gasloos.

Mooie projecten in uitvoering zijn onder meer 190 woningen De Groene Hoogte in Soesterberg, 107 woningen Holzenbosch in Voorthuizen, de 35 koopappartementen 21 zorgappartementen en 31 grondgebonden woningen in De Verborgen Tuinen in Leusden, de verduurzaming van appartement complexen in Zeist, de renovatie en brandpreventie van 37.000 m2 universiteit in Utrecht, de transformatie van het voormalig streekziekenhuis naar stadsvilla’s Carre van Bloemendaal en 38 luxe appartementen Eemerald in Amersfoort.

Geef een reactie

*

Scroll Up