Bestuursverslag 2019

Mooie resultaten en een bijzonder jaar voor de boeg!

“Betaalbaar ontwikkelen én bouwen voor iedereen”

Het vierde jaar als zelfstandig vastgoedontwikkelaar en bouwbedrijf is succesvol verlopen. De netto omzet kwam uit op 57 miljoen euro en het resultaat voor belastingen op 3,5 miljoen euro, een winst van ruim 6 % over de omzet. Het aantal verkochte woningen komt uit op 77.

2019 is het jaar waarin de vastgoedsector geconfronteerd werd met een onverwachtse tegenslag: de stikstofcrisis. Stakende boeren en vastgoedondernemers togen naar Den Haag om met de politiek te discussiëren over de ontstane situatie. Ook Heilijgers werd in het derde kwartaal verrast door de enorme impact op de vastgoedsector. Gelukkig bleken onze projecten niet in de buurt van de Natura 2000-gebieden te liggen. Wel vertraagden sommige vergunningstrajecten met een latere start van projecten als gevolg.

Heilijgers Bestuursverslag 2019 coverVoor 2020 verwachten wij dat de omzet beperkt zal toenemen ten opzichte van 2019. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door enkele grote externe opdrachten voor het bouwbedrijf, zoals House Modernes te Utrecht en Mariënburg, Mariënhorst en Mariënheuvel in Soest. Dit is in lijn met onze strategie om minder afhankelijk te zijn van de conjunctuur van de woningmarkt. De verwachting is dat het rendement rond de 5% zal uitkomen in 2020. De omzet en het rendement zijn in lijn met onze langjarige omzetdoelstellingen van € 60 miljoen met een resultaat voor belastingen van 4 à 5%. Onze personele bezetting is op deze omvang samengesteld.

Betaalbaarheid
In 2019 hebben we onze streefcijfers vastgesteld voor meetbare uitgangspunten op het gebied van CO2- en afvalreductie. Hiermee gaan wij de komende jaren aan de slag. Daarnaast hebben wij betaalbaarheid in 2019 als criterium toegevoegd aan onze werkwijze. Wij zien dit als een voorwaarde voor een soepele energietransitie.

Heilijgers manifesteert zich sterk in projecten waar engineerings- en ontwikkelingskennis nodig is, vaak complexe ontwikkelings- en bouwprojecten in stedelijk gebied. De voornaamste activiteiten zijn projectontwikkeling, bouw, renovatie, onderhoud en vastgoedbeheer. Denk aan transformatie, kantoorrevitalisering, verduurzaming van woningen en een substantieel deel woningontwikkeling met een eigen woningconcept dat geschikt is voor corporaties, ontwikkelaars en beleggers. Het woningconcept is leverbaar in energieneutraal en gasloos.

Mooie projecten in uitvoering zijn onder meer de revitalisatie van House Modernes in Utrecht, Eemerald met 36 appartementen, twee penthouses en commerciële ruimten, de 190 woningen De Groene Hoogte in Soesterberg, de 31 grondgebonden woningen in De Verborgen Tuinen Leusden, de verduurzaming en nieuwbouw van 251 appartementen woonzorgcentrum Mariënburg in Soest en de 24 appartementen aan de Vlotlaan in Zeist.

Geef een reactie

*

Scroll Up