Bewoners

Klantgericht bouwen
Als koper of toekomstige bewoner blijft u natuurlijk graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij informeren u graag en goed. Openheid en goede samenwerking vormen ons fundament. Dat anderen dat ook zo zien bevestigt het keurmerk ‘Klantgericht Bouwen’.

Informatie tijdens de nieuwbouw
Tijdens de bouw informeren communiceren wij via projectsites, nieuwsbrieven, sociale media, kijkdagen en kopersinformatiebijeenkomsten. Bij de aankoop ontvangt u een woningmap van de makelaar, met daarin adviezen en onderhoudstips.

Kijkdagen op de bouw
Om uw woning tijdens de bouw te bekijken, organiseren wij een aantal kijkdagen. De kijkdagen worden doorgaans georganiseerd aan het einde van een werkdag. U kunt de woning drie tot vier keer bezoeken. U ontvangt voorafgaand aan de kijkdagen een uitnodiging inclusief een uitgebreide veiligheidsinstructie.

Opleverprocedure nieuwbouw
Wij besteden veel aandacht aan de opleverprocedure. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:
De bezichtiging
In aanloop naar de oplevering ontvangt u een uitnodiging voor de bezichtiging van uw nieuwe woning. Tijdens deze bezichtiging vragen wij u uw woning te controleren op het door u gekozen meerwerk, zoals het soort tegelwerk en sanitair of plaats van de elektrapunten.
De schouw
De schouw en oplevering van uw woning worden begeleid door een opleveraar. Tijdens de schouw wordt u in de gelegenheid gesteld uw woning te beoordelen alsof het een oplevering betreft: u noteert dan op het door ons verstrekte formulier alle punten welke naar uw mening nog extra aandacht vergen.
De oplevering
De oplevering van uw woning is een belangrijk (juridisch) moment. Indien er tijdens de oplevering onverhoopt opleverpunten worden geconstateerd, dan spannen wij ons in om deze opleverpunten zoveel mogelijk tijdens de oplevering al voor u op te lossen. In een enkel geval is dit niet mogelijk en worden de opleverpunten genoteerd door de opleveraar op een ‘proces verbaal van oplevering’.

Welk afwerkingsniveau u bij de oplevering van uw woning van ons mag verwachten kunt u lezen in de verkoopdocumentatie. De verkoopdocumentatie vormt samen met uw optielijsten een complete beschrijving van uw woning en de afwerking daarvan. Daarnaast worden de landelijke richtlijnen van het Nederlands Normalisatie Instituut gehanteerd, de NEN-normen. Deze worden door het Bouwbesluit aangestuurd. Hierin zijn de eisen omschreven die voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van toepassing zijn, zoals maattoleranties of vlakheidsnormen van bijvoorbeeld dekvloeren, stuc- en tegelwerk.

De oplevering van uw nieuwe woning is een belangrijk moment. Als u wilt kunt u de hulp inroepen van een deskundige om u tijdens de oplevering bij te staan. Zie de website van de Vereniging Eigen Huis voor meer informatie.

Garantie en nazorg Uw woning wordt gebouwd onder SWK-garantie (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen). Deze garantie gaat drie maanden na de opleveringsdatum van uw woning in. De duur van de garantie is over het algemeen zes jaar. Uitzondering hierop zijn bepaalde onderdelen waarvoor een kortere termijn geldt of die zijn uitgesloten van garantie, zoals vermeld in de SWK-garantie- en waarborgregeling.

Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar. Hierbij moet u denken aan ernstige gebreken aan de fundering, hoofddraagconstructie en het casco, waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt.

Onderhoudsperiode
De eerste drie maanden na de oplevering wordt de onderhoudsperiode genoemd. Tijdens deze onderhoudsperiode kunt u eventuele gebreken melden bij uw kopersadviseurs of bij de uitvoerder. Gebreken worden beoordeeld en indien de punten voor herstel in aanmerking komen, wordt het herstel zo spoedig mogelijk in gang gezet. Tegen het einde van deze onderhoudsperiode nemen wij contact met u op om af te stemmen of u nog eventuele gebreken heeft in uw woning. Na de onderhoudsperiode is de SWK garantieregeling van toepassing.