Bewoners

Klantgericht bouwen
Als koper of toekomstige bewoner blijf je natuurlijk graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij informeren je graag en goed. Openheid en goede samenwerking vormen ons fundament. Dat anderen dat ook zo zien bevestigt het keurmerk ‘Klantgericht Bouwen’.

Informatie tijdens de nieuwbouw
Tijdens de bouw informeren communiceren wij via projectsites, nieuwsbrieven, sociale media, kijkdagen en kopersinformatiebijeenkomsten. Bij de aankoop ontvangt je een woningmap van de makelaar, met daarin adviezen en onderhoudstips.

Kijkdagen op de bouw
Om je woning tijdens de bouw te bekijken, organiseren wij een aantal kijkdagen. De kijkdagen worden doorgaans georganiseerd aan het einde van een werkdag. Je kunt de woning drie tot vier keer bezoeken. Je ontvangt voorafgaand aan de kijkdagen een uitnodiging inclusief een uitgebreide veiligheidsinstructie.

Opleverprocedure nieuwbouw
Wij besteden veel aandacht aan de opleverprocedure. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:
De bezichtiging
In aanloop naar de oplevering ontvangt je een uitnodiging voor de bezichtiging van de nieuwe woning. Tijdens deze bezichtiging vragen wij u uw woning te controleren op het door u gekozen meerwerk, zoals het soort tegelwerk en sanitair of plaats van de elektrapunten.
De schouw
De schouw en oplevering van uw woning worden begeleid door een opleverraar. Tijdens de schouw word je in de gelegenheid gesteld de woning te beoordelen alsof het een oplevering betreft: je noteert dan op het door ons geleverd formulier alle punten welke naar je mening nog extra aandacht vragen.
De oplevering
De oplevering van de woning is een belangrijk (juridisch) moment. Als er tijdens de oplevering opleverpunten zijn, dan spannen wij ons in om deze zoveel mogelijk tijdens de oplevering al voor je op te lossen. In een enkel geval is dit niet mogelijk en worden de opleverpunten genoteerd door de opleverraar op een ‘proces verbaal van oplevering’.

Welk afwerkingsniveau je bij de oplevering van de woning van ons mag verwachten kun je lezen in de verkoopdocumentatie. De verkoopdocumentatie vormt samen met de optielijsten een complete beschrijving van je woning en de afwerking daarvan. Daarnaast worden de landelijke richtlijnen van het Nederlands Normalisatie Instituut gehanteerd, de NEN-normen. Deze worden door het Bouwbesluit aangestuurd. Hierin zijn de eisen omschreven die voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van toepassing zijn, zoals maattoleranties of vlakheidsnormen van bijvoorbeeld dekvloeren, stuc- en tegelwerk.

De oplevering van je nieuwe woning is een belangrijk moment. Als u wilt kunt u de hulp inroepen van een deskundige om je tijdens de oplevering bij te staan. Zie de website van de Vereniging Eigen Huis voor meer informatie.

Garantie en nazorg Je woning wordt gebouwd onder SWK-garantie (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen). Deze garantie gaat drie maanden na de opleveringsdatum van de woning in. De duur van de garantie is over het algemeen zes jaar. Uitzondering hierop zijn bepaalde onderdelen waarvoor een kortere termijn geldt of die zijn uitgesloten van garantie, zoals vermeld in de SWK-garantie- en waarborgregeling.

Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar. Hierbij kun je denken aan ernstige gebreken aan de fundering, hoofddraagconstructie en het casco, waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt.

Onderhoudsperiode
De eerste drie maanden na de oplevering wordt de onderhoudsperiode genoemd. Tijdens deze onderhoudsperiode kun je eventuele gebreken melden bij uw kopersadviseurs of bij de uitvoerder. Gebreken worden beoordeeld en als de punten voor herstel in aanmerking komen, wordt het herstel zo snel mogelijk in gang gezet. Tegen het einde van deze onderhoudsperiode nemen wij contact met je op om af te stemmen of er nog gebreken zijn in de woning. Na de onderhoudsperiode is de SWK garantieregeling van toepassing.