WoonStarter

Huren met een optie tot koop

Alhoewel de koopwoning favoriet is hebben woonconsumenten op dit moment amper gelegenheid een eigen woning te kopen. Er is veel vraag huurwoningen. Maar het aanbod van huurwoningen is beperkt. Scheefhuurders hebben een afwachtende houding en houden sociale huurwoningen bezet.

Kortom, de woningmarkt zit op slot. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens wil verhuizen maar veruit het grootste deel ziet belemmeringen. Vanwege financieringsbeperkingen en onzekerheid over het politieke beleid is de doorstroming gestokt.

Om de woonconsument de hand te reiken en concreet verder te helpen introduceert Heilijgers daarom het WoonStarterConcept:

  • maakt een koopwoning gefaseerd bereikbaar;
  • interessant voor scheefwoners, maar ook voor gezinnen waarvoor een koopwoning nu nog niet bereikbaar is;
  • zorgt voor doorstroming en gemêleerde wijken;
  • voor stadsvernieuwing en stadsuitbreiding.

Voor de huurder of koper
Is een hypotheek voor een koopwoning nu niet haalbaar maar naar verwachting in de toekomst wel? Huur dan nu uw koopwoning en koop over vijf jaar of later. In een overeenkomst maken wij met u afspraken over eventuele koop in de toekomst. Gedurende de huurperiode heeft u de gelegenheid om eigen vermogen op te bouwen dat u kunt gebruiken als startkapitaal voor uw hypotheek. U koopt te zijner tijd voor het investeringsbedrag bij aanvang van de huur. Stijgt de marktwaarde na het startmoment van huren dan heeft u de eerste winst in vorm van overwaarde al te pakken. Als de marktwaarde daalt dan heeft u de gelegenheid om voor die lagere marktwaarde in te kopen.

Voor de particuliere belegger
Als belegger investeert u in een klein woningbouwproject in uw directe omgeving. Naast uw rendement draagt u bij aan de lokale samenleving (mvo). Uw rendement is gegarandeerd 3% met een eventuele ‘upswing’ van nog eens 3%. Deze is echter afhankelijk van de woningmarkt. Naar de verhuur en onderhoud heeft u geen omkijken. Dat regelt Heilijgers. Kijkend naar de huidige rentestanden is dit een interessante belegging met een jaarlijks rendementen tussen de 3 en 6% en een zeer beperkt risico. Het fonds is geregistreerd bij de AIFM.

De woning
Heilijgers realiseert hiervoor een tussen- of hoekwoning tussen de 180.000,- en 200.000,- euro inclusief de grond. De huurprijs bedraagt tussen de 680,- en de 1.000,- euro. De verhuur is specifiek voor elk project en wordt geregeld via het projectfonds.

De projecten zijn kleinschalig, circa 10 tot 40 woningen. De woningen worden gerealiseerd in een compleet Heilijgers-woningconcept met:

  • huurmodule
  • onderhoudsmodule
  • duurzaamheidsmodule
  • de eerste 10 jaar geen onderhoudskosten, garantie door Heilijgers
Scroll Up