Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onze processen. Bij Heilijgers hebben wij ruime ervaring in publiek-private samenwerkingen en zijn een uitstekende samenwerkingspartner voor overheden met vragen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Gebiedsontwikkeling wordt veelal beschreven als een proces dat is op te delen in vier fasen: initiatief, voorbereiding, uitvoering en gebruik. De eerste drie fasen hebben betrekking op de ontwikkeling van de locatie en de laatste op de exploitatie ervan.

In dit dynamische veld kruisen publieke, private en particuliere belangen elkaar. Complexe materie waarin overheden samenwerken met maatschappelijke partners die (bij voorkeur) risicodragend participeren.

Van belang bij deze samenwerking is dat enerzijds maatschappelijke waarden beschermd, zoals veiligheid, gezondheid en natuur. Anderzijds is zullen ruimtelijke visies, plannen en projecten verder moeten worden uitgewerkt. In beide beschikt Heilijgers over ruime ervaring.