Gemeenteraad stelt bestemmingsplan De Oude Boomgaert in Rijsoord vast

De Oude Boomgaerd Rijsoord Ridderkerk bestemmingsplan Heilijgers - woning te koop

Op 23 mei heeft de gemeenteraad van Ridderkerk het bestemmingsplan vastgesteld voor de transformatie van het voormalig bedrijventerrein van Toerkoop Reisbureau De Jong in Rijsoord. Hiermee ligt voor Heilijgers Projectontwikkeling de weg vrij om het plan en de ontwerpen van de 66 woningen verder uit te werken.

Heilijgers heeft in samenwerking met Warwick het initiatief genomen om deze prachtig gelegen locatie te verwerven en te ontwikkelen. Aan de westzijde van de locatie ligt het nieuw aangelegde Waalbos: een groen, waterrijk recreatiegebied en grenzend aan het dorp. De naam “De Oude Boomgaert” is toegekend aan het project, waarbij wordt gerefereerd aan de perenboomgaard die nu niet meer in gebruik is.

In nauw overleg met de gemeente Ridderkerk en de provincie is vervolgens gekozen om op de locatie een eigentijdse vorm van landschappelijk wonen te realiseren en daarmee halen we een groot deel bedrijvenbestemming weg. Het traditionele boerenerf vormt de inspiratie voor de stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte. De siertuin, de wilgenlaan, het erf met solitaire boom en de tuin met bloeiende bomen zijn structurele elementen in het plan.

Gevarieerd aanbod
Aan de westzijde van het plan komen vrije kavels op eilanden met brede rietkragen, wat een prachtige overgang wordt naar het Waalbos. Aan de Rijksstraatweg ontstaat een fijne bebouwingsstructuur van tweekappers, gecombineerd met de bestaande tuinderswoning. We gaan er 66 huizen realiseren met een gedifferentieerd programma: van rij- en hoekwoningen tot levensloopbestendige woningen, tweekappers en prachtig gelegen vrije kavels.

Rijsoord, een dorp binnen de gemeente Ridderkerk, telt ruim 3000 inwoners, grenst aan de noordzijde aan Het Waaltje en wordt van Ridderkerk gescheiden door de A16. Aan de zuidkant van Rijsoord ligt aan de Rijksstraatweg het bedrijventerrein van voormalig ‘Toerkoop reisbureau De Jong’ en een boomgaard.

Meer informatie
De start van de verkoop gaat waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden. Op de projectwebsite kunt u zich alvast inschrijven voor meer informatie. Wij houden u dan op de hoogte.
https://www.deoudeboomgaert.nl/

Geef een reactie

*