Heilijgers transformeert bibliotheek Amersfoort naar appartementen

Transformatie vml bibliotheek naar appartementen Het Boekhuis Amersfoort - HeilijgersHalf juni begint Heilijgers met de transformatie van de oude bibliotheek aan de Zonnehof in Amersfoort naar het Boekhuis met 23 levensloopbestendige koopappartementen in verschillende grootte. Alle appartementen zijn al voor de start bouw verkocht. De oplevering van de transformatie staat gepland in de zomer van 2017.

De bibliotheek is in mei 2014 naar een nieuwe locatie in Amersfoort verhuisd, waardoor het gebouw leeg kwam te staan. Architect Jan Poolen en IMIX projecten brachten het actieve POWER – Prettig Ouder Worden En Relativeren – op het idee om de leegstaande bibliotheek van de gemeente kopen en transformeren naar een woongebouw met appartementen. De belangstelling onder Amersfoorters om aan het project van POWER deel te nemen bleek groot.

CPO

Vanaf het begin was duidelijk dat het project als CPO – Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige bewoners zelf opdrachtgever zijn – wordt ontwikkeld. Hiervoor is in de zomer van 2014 de Woonvereniging Bibliotheek Zonnehof (WBZ) opgericht die later is hernoemd naar de Woonvereniging Boekhuis. De leden hebben hun individuele wensen aangegeven voor de grootte en indeling van de appartementen en het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen op de begane grond en in de kelder. In april 2015 sloot de vereniging een koopovereenkomst met de gemeente.

Architect en toekomstige bewoners hebben het ontwerp met ondersteuning het bouwbedrijf uitgewerkt. Heilijgers heeft de Woonvereniging bijgestaan met constructieve, bouwkundige en financiële adviezen. Daarbij staat het bouwbedrijf garant voor het eventueel onverkochte deel van de appartementen en adviseert alle individuele bewoners bij de bouwkundige en installatietechnische uitwerking van hun appartement. Het ontwerp voor het woongebouw is van Zeep Architects and Urban Designers. De Regie, adviseurs particulier opdrachtgeverschap, begeleidt de vereniging gedurende het hele ontwikkeltraject. In het bouwteam adviseerden naast de architect en het bouwbedrijf ook de constructeur en adviseurs voor installatietechniek en bouwfysica.

Transformatie

Het oude pand, een ontwerp van architect M.J.A. van Geel uit 1974, wordt gesplitst in 23 koopappartementen, gezamenlijke activiteitenruimten en bergingen. De appartementen variëren in oppervlak van 86 m2 tot 210 m2. Het gebouw wordt toegankelijk gemaakt voor rolstoelen.

Eerst wordt het gebouw ontdaan van het stalen dak, de buitengevel, het noodtrappenhuis, de binnenwanden en alle installaties. Alleen het betonskelet, de vloeren, kolommen en trappen blijven intact. Vervolgens wordt in de oude vide een tussenvloer aangebracht op de eerste verdieping. Een nieuwe buitengevel en een nieuw dak maken de woningen energiezuinig en samen met de nieuwe vloerverwarming zeer comfortabel.

De Amersfoortse Sjel van Geel (1918-2001) was een architect van Het Plastische Getal ook wel bekend onder de naam Bossche School. De voormalige Bibliotheek aan de Zonnehof is hier een goed voorbeeld van. Hele wijken in Amersfoort zijn door Van Geel ontworpen. Ook kreeg hij veel opdrachten van de toenmalige AMRO bank en van Peugeot en restaureerde hij museum Flehite. Van Geel was in de 60’er jaren voorzitter van AKG De Ploegh.

Stadspark

Het Boekhuis ligt aan het plein Zonnehof dat nu nog een verrommeld gebied is met veel auto’s. Het Burger Initiatief Zonnehof – BIZ! – spant zich in om het plein Zonnehof te vergroenen naar een parkachtig gebied dat alleen toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Het BIZ! betrekt gebruikers, omwonenden en eigenaren bij de planvorming van het park. POWER participeert ook in BIZ!. De provincie Utrecht stelt voor het vergroenen van het gebied financiële middelen ter beschikking. Het plan wordt uitgewerkt door G84, bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur.

Geef een reactie

*