KlokHolding blijft ‘in control’ in turbulente markt

Klokholding jaarverslagKlokHolding sloot 2021 af met een omzet van € 295 miljoen. Hiermee heeft de holding haar verwachting om boven de €250 miljoen uit te komen ruimschoots waargemaakt. De omzetstijging ontstond mede door de overname van Heilijgers. Hiermee heeft KlokHolding, naast KlokGroep en Novaform er sinds 1 september 2021 een derde merk bij gekregen. De vermogenspositie van KlokHolding blijft sterk en is zelfs toegenomen. De solvabiliteit is een mooie 48% en ook de liquiditeitsratio’s blijven goed.

Was er in 2020 al sprake van een turbulente markt, in 2021 was de storm zeker nog niet geluwd. KlokHolding pakte echter door en zocht naar mogelijkheden om de productie te verhogen, kosten te beperken en duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen. Waar mogelijk samen met gemeenten en andere samenwerkingspartners.

Druk op de marges
Door de positieve ontwikkelingen op de woningmarkt stegen in 2021 weliswaar de verkoopprijzen van woningen, maar het tekort aan mogelijke grondposities zorgde ervoor dat de prijzen van grondposities met een potentiële woonbestemming ook verder stegen. Samen met de schaarste aan materialen en daarmee stijgende prijzen zorgde dit voor druk op de marges. En dat terwijl de woningmarkt juist nu behoefte heeft aan betaalbare huisvesting.

Zorgen over politiek klimaat
“Het huidige politieke klimaat in Nederland baart ons dan ook zorgen”, aldus Ton van de Klok, algemeen directeur van KlokHolding. “Binnen dit klimaat is het nog steeds heel moeilijk om de versnellingsopgave en verduurzaming, waarvoor we staan in onze branche, ingevuld te krijgen. Verschillende belangen bij provincies en gemeenten en soms ook tussen gemeenten onderling maken het er niet makkelijker op. Wij willen juist benadrukken dat we allemaal dezelfde doelen nastreven. De landelijke overheid mag wat ons betreft nog veel meer de regie pakken en sturend optreden. Zelf doet KlokHolding al veel om een bijdrage te leveren aan het versneld toevoegen van woningen. Onder andere door verder te investeren in conceptmatige en prefab woningen, waardoor de we steeds sneller kunnen realiseren tegen lagere faalkosten. En daarbij investeren we in verdergaande duurzame en circulaire oplossingen.”

Ontwikkelposities
De holding heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in het verwerven van posities in Nederland: de voorraad is goed voor de ontwikkeling en realisatie van ongeveer 20.000 woningen en appartementen in de komende 10 jaar. Ook in de buitenlandse vestigingen van Novaform, in Duitsland en Polen, timmert de organisatie flink aan de weg, waardoor de omzet daar fors zal toenemen. De teams in beide landen zijn afgelopen jaar uitgegroeid tot een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van Novaform, en daarmee van KlokHolding.

Realistische verwachtingen
Hoewel de opdrachtenportefeuilles van KlokGroep, Novaform en Heilijgers voor 2022 goed gevuld zijn, houdt KlokHolding rekening met externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten. De omzet van de holding zal onder normale omstandigheden doorgroeien richting 400 miljoen. Ton van de Klok blijft echter realistisch: “De prijsstijgingen en het tekort aan ‘handjes in de bouw’ spelen ons meer en meer parten en de situatie in Oekraïne heeft dit effect versterkt. Het zou kunnen dat we hierdoor projecten moeten uitstellen.”

Trots
Dat 2022 voor KlokHolding een feestelijk jaar wordt, is een ding dat wél zeker is. De organisatie is namelijk jarig. In 1922 startte opa Johan van de Klok – samen met zijn vrouw – zijn metselbedrijfje. Nu, in 2022, is dat 100 jaar geleden. Ton van de Klok: “Dat vervult ons met trots. Deze mijlpaal gaan we dan ook zeker vieren, zowel met onze eigen medewerkers als met onze zakelijke relaties.”

Voor het integrale jaarverslag verwijzen wij u naar:
https://presentatie.klokgroep.nl/klokholding-jaarverslag-2021/

Geef een reactie

*