L.S. Ornsteinlab Universiteit Utrecht

Grootschalige brandveiligheidsvoorziening

Heilijgers Bouw voerde als hoofdaannemer in het L.S. Ornstein Laboratorium van de Universiteit Utrecht brandveiligheidsvoorzieningen en asbestbeheersingsmaatregelen integraal door.

Brandveiligheidsvoorzieningen Ornsteinlabouratorium Universiteit Utrecht door HeilijgersIn het Ornstein Laboratorium vindt onderwijs en (promotie)onderzoek plaats voor de Faculteit Bètawetenschappen (Science). Promotieonderzoek door zowel Nederlandse als buitenlandse wetenschappers in de breedte, met veel aandacht voor praktische technisch-wetenschappelijke zaken. Natuurkundig en Scheikundig onderzoek, Kernfysica, Biofysica, Games en Sustainability.

Het project betrof het realiseren van brandveiligheids-voorzieningen en asbestbeheersingsmaatregelen. Heilijgers Bouw heeft als hoofdaannemer de werkzaamheden integraal uitgevoerd in opdracht van Universiteit Utrecht en onder supervisie van ASWA Architecten.

Tijdens de werkzaamheden is het vijf verdiepingen tellende gebouw volledig in gebruik gebleven. Onder andere een kelder en de technische laag (entresol) werden intensief gebruikt. Tijdens de zomervakantie zijn de werkzaamheden begonnen. In die periode was het gebouw niet volledig in gebruik en kon de asbestsanering grotendeels plaatsvinden. Ongeveer 80 asbesthoudende deuren en puivullingen, asbestkanalen en negen zuurkasten zijn gesaneerd.

Brandveiligheidsvoorzieningen Ornsteinlabouratorium Universiteit Utrecht door HeilijgersAfstemming Aansluitend is het werk voor de brandveiligheidsvoorzieningen begonnen. Alle werkzaamheden zijn vooraf besproken en afgestemd met de opdrachtgever, directievoerder en de gebruikers. Elke twee weken kwamen de hoofden van alle verdiepingen, de arbo- en veiligheidscoördinator van de faculteit bijeen om met het uitvoeringsteam de aanpak te bespreken. De informatie werd door de Universiteit verder verspreid, onder meer via maandelijkse nieuwsbrieven in het Nederlands en Engels.

Dagelijks vond veel afstemming plaats met de gebruikers over de detailplanning en aanpak. Alle ruimten bleven tijdens de werkzaamheden in gebruik. Stofvrij werken was, zeker voor de optische (laser)proefopstellingen, dan ook een belangrijke randvoorwaarde. Regelmatig is gewerkt met stofschermen of werd gewerkt in tentjes, zogenaamde containments.

Brandveiligheidsvoorzieningen Ornsteinlabouratorium Universiteit Utrecht door HeilijgersWat is er zoal aangepakt? De brandscheidingen zijn hersteld en verbeterd. Bijvoorbeeld bij brandscheidende puien zijn de vloeren en plafonds nu ook brandwerend gemaakt. Ongeveer 7.500 doorvoeren, sparingen en schachten zijn bewerkt en veilig gemaakt. Die zijn van ongeveer 3.000 labels voorzien en gedocumenteerd met foto’s in een logboek. Alle plafonds zijn voor de werkzaamheden verwijderd en na de werkzaamheden in oorspronkelijke staat terug gebracht. Ook op installatiegebied is er het nodige aangepast. Het ventilatiesysteem is voorzien van nieuwe brandwerende kleppen en inregelventielen en het geheel is opnieuw ingeregeld. Ook de brandmeldinstallatie is aangepast en is de detectie en indicatie verbeterd. Het hele project is in december opgeleverd met een uitloop voor een aantal bijkomende werkzaamheden in januari 2014.

Heilijgers heeft veel ervaring met het inspecteren en aanbrengen van brandwerende voorzieningen. Opdrachtgevers komen uit uiteenlopende branches bijvoorbeeld onderwijs en onderzoek, de Penitentiaire Inrichtingen van het Ministerie van Justitie, gebouwen van Politie van het Openbaar Ministerie, maar ook bedrijfs- en fabriekscomplexen. Meer informatie over onze brandpreventie vindt u hier.