Onderwijs

In het onderwijs lijkt verandering de enige constante. Veranderende lesmethodes, digitalisering, nieuwe opleidingstypen en innovatiedrang enerzijds tegenover krimpende studiebeurzen, minder leerkrachten en schaarse middelen anderzijds. Dat vraagt om creatieve (huisvestings)oplossingen, die alle onderwijsfuncties rond leren en werken goed invullen. Heilijgers heeft ze. En zo niet: dan ontwikkelen we die!

Geschoolde realisten
Heilijgers weet te vernieuwen en te verrassen met kwalitatieve en functionele realisatie- en beheerconcepten. En zo mogelijk nog belangrijker: we werken op basis van cost leadership, waardoor met beperkte middelen uitstekende bouw- en exploitatieresultaten worden bereikt. Dat vereist vakmanschap van onze kant, maar ook een intensieve samenwerking met de toekomstige gebruikers van de school.

Stapsgewijs ontwikkelen
We werken daarom vanaf het moment van ideevorming tot (en na) de uiteindelijke oplevering samen in een ontwikkel- en bouwteam. Ontwerp, constructie, installatie, uitvoering en kosten worden steeds realtime gevolgd door het inzetten van een computer simulatiemodel BIM (bouw informatie model). Zelfs de lastigste rekensommen lossen we op deze manier ‘klassikaal’ op. Niemand wil toch blijven zitten?

Scroll Up