Renovatie 80 balkons Leusden

renovatie 80 balkons Woningstichting Leusden WSLVerzakkingen, afwateringsproblemen en noodreparaties: de balkonscènes die Woningstichting Leusden (WSL) de afgelopen jaren in de wijken Noordwijk en Akkerhoeve meemaakte, waren niet meer op de vingers van één hand te tellen. Dat moest anders vonden projectleider Willem van Tol en opzichter Rob van Haren. Voor veertig balkons lag er een renovatieopdracht. Aan Heilijgers de vraag hoe dit het beste kon worden aangepakt. Daar hadden uitvoerder Johan van Empelen en commercieel directeur Herman Broekhuizen wel een idee over.

Gezien de onderliggende problematiek was de eerste prioriteit een ander balkonontwerp. Lichter, sterker en onderhoudsvriendelijker. De oude situatie bestond uit draagmuren die tegen de achtergevel waren gemetseld en betonnen balkonvloeren met daarop metalen hekwerken. Deze constructie is anno 2020 onnodig massief. Het nam bij de gestapelde woningen niet alleen veel licht weg van de onderste woonlaag, maar zorgde bij een aantal woonblokken ook voor verzakte balkonfunderingen, waardoor de constructie loskwam van de gevel. Huurders meldden dan ook steeds vaker onveilige situaties en afwateringsproblemen. Samen met Hekel Metaal werkten de architecten van AgNOVA hierop een volledig nieuw balkonontwerp uit. Het resulteerde in een stalen balkenconstructie voorzien van een prefab polyester balkonplaat met daarin een houten kern voor de draagkracht. Metalen balkonhekken en gematteerde beglazing rondom bieden in het nieuwe ontwerp zowel privacy als openheid.

renovatie 80 balkons Woningstichting Leusden WSLBalkonpilot
“Nu kiest WSL meestal voor een gerichte uitvraag, maar in dit geval was dat lastig”, vertelt Willem. “Dit was een nieuwe en nogal acute situatie. Wat is dan überhaupt de beste oplossing? Wat betekent dat in de uitvoering? En wat doet dat met het uiteindelijke kostenplaatje en de planning?” De uitvraag was er dan ook op gericht om met een compact bouwteam een pilot te draaien voor de balkonconstructie van acht woningen en de bevindingen daaruit te gebruiken bij de andere 72 woningen. Het totale plan van aanpak en het feit dat Johan daarin verhelderde hoe de communicatie met de huurders zou worden aangepakt én wie waarvoor verantwoordelijk zou zijn, gaf WSL de noodzakelijke houvast in budgettering en planning, waardoor er kon worden doorgeschakeld.

Geruisloos
Aan de achterzijde van de woningen aan de Wierickewijk gebaart Johan waar de eerste vruchten van de pilot geplukt zijn: “We hebben eerst goed gekeken naar funderingen, en die bleken in ons voorstel herbruikbaar! Vooropgesteld dat hergebruik de top van circulariteit vormt, voorkwam het kostbaar graaf- en stortwerk en flink wat overlast voor de bewoners. Verder hebben we onder de glazen schermen een ‘kattendrempel’ aangebracht en konden we met enkele zijprofielen meer privacy creëren. In de presentatie aan de bewoners hebben we stap-voor-stap in foto’s laten zien welke werkzaamheden we zouden uitvoeren.”

“Daarna zijn we met alle huurders hun individuele situaties langsgegaan. De een heeft een hond en de ander werkt thuis. Je moet dan even heel eerlijk zijn. ‘Mevrouw, mijnheer u komt hier straks echt even wat werklui in uw tuin tegen. Dat vraagt zeker wat van u, maar daar krijgt u ook iets moois voor terug.’ Daarna is het aan ons om geen onnodig rumoer te veroorzaken, werkprocessen op elkaar aan te laten sluiten en gedisciplineerd te werken.”

renovatie 80 balkons Woningstichting Leusden WSLDrie straten verderop zien we het werk in uitvoering. De sloop is bijna geruisloos. Een huizenhoge kraan met steenvanger laveert langs de balkons en loost het materiaal in een puincontainer op straat die direct wordt afgevoerd. De metalen hekken en betonvloeren worden gescheiden afgevoerd. Hier geldt circulariteit ten top!

Woningverbetering
Slim aan de engineering is dat de ontmanteling van de oude balkondelen en het plaatsen van de nieuwe hooguit vier dagen kost, zonder dat er ook maar enige sloopschade zichtbaar is. “Dit is duidelijk een woningverbetering, en dat zonder huurverhoging”, meldt Willem trots. Inmiddels zien de mensen in de wijk wel hoe het werkt. Van de 72 resterende woningen zijn er in vier sessies zo’n vijftien bewoners geweest. De rest heeft al gehoord hoe het werkt of ziet het resultaat en vindt het prima.