HE Tubing Harderwijk

Bedijfssplitsing HE Tubing Harderwijk door Heilijgers

Complexe bedrijfssplitsing in 10 weken

Eind mei 2013 werd Heilijgers gevraagd door HE Tubing uit Harderwijk om een voorstel te doen voor de fysieke afsplitsing van 11.500 m² productiehallen en kantoorruimte. De vraag lijkt eenvoudig maar blijkt zeer complex. Tijdens de verbouwing gaat de productie door, full swing!

Bedijfssplitsing HE Tubing Harderwijk door Heilijgers 2Het Zweedse Sapa, eigenaar van HE Tubing, nam dit jaar een grote concurrent over en moest van de Europese Commissie, wegens het ontstaan van een te groot marktaandeel, HE Tubing verzelfstandigen. De deadline voor de verzelfstandiging was op half november. Tot aan de bouwvakantie is hard gewerkt aan de inventarisatie en prijs- en contractvorming. Vanaf eind augustus is in 10 weken tijd het gehele bedrijf afgesplitst.

Sapa heeft in Harderwijk een bedrijfsterrein van ongeveer 8 hectare. De productiehallen 1, 2 en 3 werden afgesplitst voor de productie van HE Tubing. Deze hallen zijn de oudste op het terrein en hebben verschillende constructies. Hal 1 heeft een boogdak. Hal 2 en 3 hebben een plat dak en vormen met de andere hallen van Sapa een samenhangende constructie. Tussen hal 3 en 4 is tot boven het dak een brandscheidende muur gemaakt met een brandvertraging van 90 minuten. De aansluiting van de hoofdconstructie tussen hal 3 en 4 is aangepast onder gebruikmaking van breekbouten. Bij een eventuele brand ontkoppelt hierdoor automatisch de constructie tussen deze hallen.

Bedijfssplitsing HE Tubing Harderwijk door HeilijgersNieuwe voorzieningen HE Tubing maakte gebruik van voorzieningen die gedeeld werden met Sapa en verspreid stonden over het gehele terrein. In de nieuwe situatie zijn deze voorzieningen verplaatst naar het terrein van HE Tubing en deels nieuw gerealiseerd. Zo zijn er aangelegd een geheel nieuwe portiersloge, een natronloogruimte, stroomvoorziening vanuit nieuwe transformatoren, een compressorruimte voor perslucht, stikstof en zuurstoftanks en een weegbrug aangelegd.

Het hele kabel- en leidingennetwerk is verzelfstandigd en deels vernieuwd, veel oude (proces)installaties zijn opgeruimd.

Lean planning en uitvoering Heilijgers pakte de volledige enginering op. Ingenieursbureau Kooij & Dekker uit Harderwijk verzorgde het basis tekenwerk en de vergunningsaanvragen. Heilijgers verzorgde de materialisatie en detaillering.

Tijdens de afsplitsing zijn ook alvast diverse functies en ruimten verplaatst. Ook heeft Heilijgers een Nen 2767-inspectie uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden lopen door in de maanden december en januari. Hierbij worden onder meer de gevels van de entree en de kantoren deels vernieuwd en wordt betonrot hersteld.

Gegeven de zeer korte voorbereidings- en bouwtijd was intensieve en goede samenwerking tussen opdrachtgever, de productie en bouwer erg belangrijk. En dat is gebeurd! Er is over en weer volop meegedacht en ondersteuning verleend. Het proces is met de key-spelers lean gepland en uitgevoerd.