Vragenlijst Bewust Veilig Campagne 2023

[Read more...]

E-mailadressen eindigen tijdelijk op .eu

In de eerste maanden van 2023 vindt er bij Heilijgers een IT-migratie plaats. Hiervoor maken we tijdelijk gebruik van e-mailadressen die eindigen op ..@heilijgers.eu. Aan het einde van de migratie eindigen alle e-mailadressen weer op ...@heilijgers.nl. E-mail die na de migratie nog wordt gestuurd aan ...@heilijgers.eu komt gewoon aan bij de geadresseerde. Mocht er onverhoopt een probleem of vraag zijn, neem dan contact op via … [Read more...]

Gemeente Leusden verkoopt voormalige politiebureau aan Heilijgers

Ontwikkelaar Heilijgers uit Amersfoort koopt het voormalige politiebureau van de gemeente Leusden aan de Twijnderij. Dit nadat het bedrijf de Europese aanbesteding voor de verkoop heeft gewonnen. Het winnende plan houdt de bouw in van 38 levensloopbestendige koopappartementen. De appartementen krijgen een duurzame voorziening voor verwarming en tapwater. De stroom die gebruikers nodig hebben, wordt volledig door zonnepanelen op het gebouw … [Read more...]