Veiligheid en Gezondheid

Veiligheidsmeter Heilijgers BouwbedrijfHeilijgers streeft ernaar zich te blijven verbeteren op het gebied van gezondheid en veiligheid. Het belang is zeer groot en maakt onderdeel uit van de strategische agenda. De uitvoering er van vindt vooral plaats middels het vaststellen van jaarlijkse speerpunten, opleidingen, instructies, V&G-plannen per project, periodieke werkplekinspecties door de directie en het stimuleren van initiatieven en goede ideeën.

Veiligheidsmeter

Op onze projecten zetten we een veiligheidsmeter in. Dit instrument heeft Heilijgers zelf ontwikkeld om de communicatie over veiligheid te bevorderen. De V-meter brengt op een grafische manier de score van het project in beeld. De uiteindelijk score van de V-meter wordt bepaald door een aantal onderwerpen, zoals ongevallen, bouwplaatsinspecties, bouwplaatsveiligheid, projectplannen, jaarlijkse speerpunten en goede ideeën.

Veiligheidsmeter Heilijgers Bouwbedrijf