Verbouw Samen Veilig Utrecht

Heilijgers verbouw Samen Veilig UtrechtIn de loop der jaren verdeelde Bureau Jeugdzorg zich over vier locaties in de provincie Utrecht. Met de komst van de Jeugdwet eind vorig jaar veranderden taken maar ook de naam veranderde naar Samen Veilig. Meer dan genoeg redenen om de twee locaties stad Utrecht samen te voegen naar één centraal gelegen kantoor.

Gelijktijdig wordt de gelegenheid genomen het kantoor functioneler en aangenamer te maken. Alle werkplekken worden geschikt gemaakt voor flexwerken en koffie-corners worden ingericht voor ontmoeting en overleg. De entree wordt verruimd en ook enkele spreekkamers worden daaraan toegevoegd. Op andere verdiepingen komen de familiekamers en vergaderruimten.

Heilijgers verbouw Samen Veilig Utrecht

Buro Ruim
Buro Ruim uit Amsterdam ontwerpt nieuwe plattegronden voor het gebouw met een oppervlak van ongeveer 4.000 m2. Op basis van een voorstel met eenheidsprijzen en een plan van aanpak werden de totale bouwkosten vastgesteld en kreeg Heilijgers opdracht voor de verbouwing.

Tijdens de verbouwing blijft het acht verdieping tellende pand in gebruik. Telkens wordt één verdieping vrijgemaakt voor de integrale verbouw, iedere twee weken een nieuwe verdieping. “Zo’n verbouwing vraagt best veel van onze medewerkers” zegt Hoofd ICT en Facilitair manager Micha van der Geest.

Mischa van der Geest: “Niet alleen het aantal interne verhuizingen willen we beperkt houden maar ook de geluidsoverlast die bouwwerkzaamheden met zich meebrengen.”

Heilijgers verbouw Samen Veilig Utrecht

Niet alleen het aantal interne verhuizingen willen we beperkt houden maar ook de geluidsoverlast die bouwwerkzaamheden met zich meebrengen’. Dat vraagt over en weer aandacht, overleg en begrip. Het team van Heilijgers heeft het uitstekend gedaan. Voor de onvoorziene situaties die zich tussentijds voordeden werd altijd een goede oplossing bedacht.”

SAVE
Met de komst van de Jeugdwet begin 2015 veranderen de taken van Bureau Jeugdzorg Utrecht. Eind 2015 is begonnen met het werken in gebiedsgerichte teams voor de hele provincie. Deze teams hebben de naam SAVE wat staat voor Samenwerken aan Veiligheid. In de teams wordt samengewerkt met verschillende organisaties. Samen Veilig Midden-Nederland is werkzaam in de gemeenten in de provincie Utrecht en in de gemeenten Wijdemeren en Weesp. Veilig Thuis Utrecht maakt onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.