De Twijnderij Leusden

De Twijnderij Leusden - appartementen - Heiligers - ZEEP Architecten - 2023Ontwikkelaar Heilijgers uit Amersfoort koopt het voormalige politiebureau van de gemeente Leusden aan de Twijnderij. Dit nadat het bedrijf de Europese aanbesteding voor de verkoop heeft gewonnen. Het winnende plan houdt de bouw in van 39 levensloopbestendige koopappartementen.

Duurzaam
Naast energieopwekking en -verbruik, zijn ook circulariteit en natuurinclusiviteit belangrijke thema’s bij de ontwikkeling van dit complex. De appartementen krijgen een duurzame voorziening voor verwarming en tapwater. De stroom die gebruikers nodig hebben, wordt volledig door zonnepanelen op het gebouw opgewekt. In de halfverdiepte parkeergarage onder het gebouw, worden ongeveer 26 parkeerplaatsen gerealiseerd met een laadpaalvoorziening.

Voor de materialisering van het gebouw proberen we zo min mogelijk grondstoffen te verbruiken. We zetten in op maximaal hergebruik van producten en onderdelen, daarnaast hoogwaardig hergebruik van grondstoffen.

Globale planning
Projectwebsite live                                      derde kwartaal van 2023
Procedure omgevingsvergunning            vierde kwartaal 2023/eerste kwartaal 2024
Voorverkoop                                                vierde kwartaal 2023
Start verkoop                                               eerste/tweede kwartaal 2024
Start bouw                                                    derde/vierde kwartaal 2024

Bestemmingsplan onherroepelijk
Nadat het bestemmingsplan is gepubliceerd is er een bezwaar en vervolgens beroep ontvangen. Inmiddels is het beroep ongegrond verklaard door de Raad van State en is het bestemmingsplan onherroepelijk. Dit maakt de weg vrij om het ontwerp verder uit te ontwikkelen en vervolgens een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente Leusden.

Ontwerp
Op dit moment zijn wij druk bezig met het verder uitwerken van het ontwerp. Naar verwachting kunnen wij rond de bouwvak een update geven over het ontwerp van het gebouw en de diverse appartementen. Ook geven wij dan meer informatie over de verwachte start van de verkoop en de bouw.

De gemeente Leusden verwacht het politiebureau begin 2024 te slopen. Eerst wordt de brandweerkazerne aan de overzijde van de Burgemeester Van der Postlaan verbouwd, terwijl Heilijgers de voorbereidingen voor vergunning, verkoop en bouw treft.

Aanmelden
Geïnteresseerden in de koop van een appartement kunnen zich hieronder aanmelden en worden op de hoogte gehouden van de voortgang. Zodra er nieuws is over “De Twijnderij”  ontvangt u daarover automatisch bericht via deze digitale nieuwsbrief.Comments

  1. Een mooie plaats. Aan de rand van Leusden.
    Met situatie bekend aangezien mijn dochter in de nabijheid van het nu nog politiebureau woont.

Geef een reactie

*