Ocriet Eembrugge

nieuwbouw woningen Eembrugge Ocriet - Wilma Wonen - Heilijgers VastgoedTerrein Ocrietfabriek Eembrugge wordt waterrijke woonwijk

Met de verwerving van het terrein van de voormalige Ocrietfabriek in Eembrugge is opnieuw een bijzondere aankoop gedaan in een landelijke omgeving waarbij de omliggende natuur een hoofdrol krijgt toebedeeld. Samen met ontwikkelpartner Wilma Wonen wordt er een nieuwe buurt met hoogwaardige woningen ontwikkeld langs een zijtak van rivier De Eem in het geografische hart van Nederland. Van steenachtig fabrieksterrein naar landelijk wonen aan de Eem

De locatie ligt aan een zijtak van de rivier De Eem in Eembrugge, net boven Baarn. Vroeger kende de plek een ‘versteende’, industriële invulling met de bekende Ocrietfabriek waar de door heel Nederland bekende ‘lavetten’ werden gemaakt voor de naoorlogse woningbouw: praktische gootstenen en baden, gegoten in een mix van steen en beton.

Sinds de sluiting in 2007 is de fabriek gesloopt en zijn de eigenaar en de gemeente Eemnes op zoek gegaan naar een nieuwe, toekomstbestendige invulling van het terrein. Vorig jaar is de eigenaar overgegaan tot verkoop van de locatie.

Moderne landschappelijkheid
Momenteel wordt gewerkt aan het planconcept voor de locatie. Daarbij staat voorop dat de landschappelijke waarden van de omgeving uitgangspunt zijn om te komen tot een hoogwaardige inpassing van een woningbouwplan. De Eem, Ocrieteiland en de Eempolder vormen hierbij het kwalitatieve kader waarop in de planontwikkeling wordt aangesloten. Dit betekent dat we zorgvuldig kijken naar de historische bebouwing in de omgeving en hoe we daarop kunnen aansluiten met het juiste kleuren en materiaalgebruik. Een eerste stap in onze ontwikkelstrategie is het maken van een integrale gebiedsvisie; dit doen we samen met de gemeente Eemnes.

Geef een reactie

*