Duurzaam vastgoedbedrijf

Wij hebben de ambitie een duurzaam vastgoedbedrijf te zijn. Je treft bij Heilijgers mooie voorbeelden waarbij pionieren, innoveren en ondernemen leiden tot een win-win situatie. Graag delen we onze kennis met onze opdrachtgevers.

Door duurzaam te denken, integreren wij onze groene idealen nog beter met zakelijke inzichten. Een mooie kans voor ons om, in samenwerking met partners, duurzaam te groeien. Heilijgers wil bijdragen aan de Duurzame Economie. Een wereld waarin geen afval meer bestaat, waarin grondstoffenketens worden gesloten en broeikasgassen verleden tijd zijn.

Gaat dit allemaal vanzelf? Nee! Maar wij hebben er vertrouwen in dat we het traditionele businessmodel kunnen vervangen door circulaire businessmodellen. De benodigde pioniersgeest zit al meer dan 100 jaar in ons DNA. Ook het vereiste slim en zuinig denken ligt ons wel. En wat betreft het aangaan van de noodzakelijke nieuwe samenwerkingen: ‘Verbinden’ is niet voor niets het kernwoord van onze missie.

Het kost tijd en vraagt doorzettingsvermogen. Maar samen met onze partners zetten we stappen in de goede richting. En we hebben al mooie resultaten geboekt. Zoals de onderstaande voorbeelden laten zien.

Woningen aardgasloos, BENG en Nul Op de Meter
Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zodat het klimaat niet zo snel en sterk verandert (mitigatie). Bijvoorbeeld door over te stappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. Zoals zonne-, wind- en bodem-energie. Wij ontwikkelen en realiseren zeer duurzame aardgasloze woningen die voldoen aan de BENG-normering tot Nul Op de Meter.

Wij helpen VvE’s verduurzamen – VVE Duurzaam
In twee minuten een stap verder, doe de check >  https://www.duurzame-vve.nl/
Met experts die je slimme mogelijkheden bieden om duurzaamheid te combineren met onderhoud en subsidies. Bekijk of ook jouw VvE kan profiteren van lage woonlasten en waardevermeerdering van je woning. We zijn al actief voor verscheidene VvE’s!

Wat kan er nu allemaal, wat mag nog en wat is het meest effectief voor mijn VvE?

Samen ontwikkelen we sterke verduurzamingsconcepten en verbinden we de juiste experts. Van gemeentes, kennisinstituten, adviseurs, financieringsfondsen en banken tot bouwbedrijven en installateurs. Heilijgers is één van de partners. Alle experts onder een groot dak, zodat je één aanspreekpunt hebt. Wel zo fijn!

PS Woning
De duurzaamheid van de huidige generatie woningen is gericht op het gebruik ná oplevering. De productie van steeds ‘betere’ woningen leidt echter tot een steeds grotere footprint. Daarom ontwikkelen wij samen met partners een revolutionaire en duurzame nieuwe bouwmethode voor rijwoningen. Deze methode kent tot 70% minder CO2-uitstoot en 160 ton minder materiaalverbruik bij de realisatie van een woning. Na oplevering presteert de woning energetisch zo goed, dat de huidige EPC-rekenregels er niet meer mee uit de voeten kunnen.

Circulaire bouwmaterialen
Het belang van circulariteit wordt steeds duidelijker, het eenmalig gebruik van nieuwe grondstoffen put de aarde uit. De milieuprestatie van een gebouw, uitgedrukt in de MPG, zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Vooruitlopend daarop ontwikkelen wij het materiaalpaspoort voor het Heilijgers WoningConcept, dat biedt inzicht in de verbeterpotentie.

Wij delen georganiseerd kennis met andere bedrijven zodat we leren van elkaars ervaringen. Een mooi en toegankelijk praktijkvoorbeeld is de in Amersfoort opgezette  Bouwkringloop. Hierbij worden door bouwbedrijven partijen restmateriaal aan het einde van een project ter beschikking gesteld aan de lokale kringloopwinkel. Een mooie bijkomstigheid is dat hiermee in Amersfoort alleen al 45 sociale werkplekken zijn gecreëerd.

De Ombouw is een initiatief, waarbij een woning gerealiseerd wordt met restmaterialen uit de sloop van ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort. Deze praktijkcasus leert ons veel over de mogelijkheden en de valkuilen bij het circulaire gebruik van materialen.

3D Betonprinten
Heilijgers is onderdeel van De Huizenprinters. Dit onorthodoxe en open source samenwerkingsverband is nu 2 jaar actief en heeft tot doel het printen van een tiny house. Daarbij werken we inmiddels nationaal en internationaal samen met gerenommeerde instellingen.

In dit proces koppelen we digitaal het virtuele ontwerp aan de realisatie door middel van het 3D printen van beton. We leren daarbij hoe onze bedrijfstak er over 5 tot 10 jaar uit zal zien. Sleutelbegrippen zijn grotere vormvrijheid, topologisch ontwerpen, efficiënt materiaalgebruik, nieuwe materialen, minder CO2-uitstoot en het terugdringen van grondstoffengebruik.

Klimaataanpakkers
De Klimaataanpakkers ontwikkelen en innoveren samen met een breed netwerk naar een steeds duurzamere toekomst. Ze hebben de handen ineen geslagen om via de gebouwde omgeving zoveel mogelijk de opwarming van de aarde tegen te gaan. Als ECO Puncturisten gaan De Klimaataanpakkers keihard voor die 7% reductie per jaar, om in 2030 70% besparing te kunnen realiseren. De Klimaataanpakkers willen CO2 value for money: tegen de laagste investering zoveel mogelijk reductie bereiken.

Verduurzaming bestaande woningen naar Energielabel A en verder
Woningcorporaties hebben een enorme opgave op het gebied van het verduurzamen van de bestaande portefeuille. Aanvankelijk was Label A-renovatie in bewoonde toestand het richtpunt, maar met de snelle verandering van de duurzaamheidsambities is de wens bij veel corporaties om verdergaand te verduurzamen. Na de eerste NOM-renovatieprojecten in de gestapelde bouw tekent zich een speelveld af waarbij per project beoordeeld wordt wat de beste strategie is voor dat bepaalde complex. Daarbij maken we in nauw overleg met de corporatie een zorgvuldige afweging tussen verduurzaming, levensduurverlenging en de werkelijke milieu impact van de genomen maatregelen. Wij doen daarbij voorstellen die wij technisch en financieel uitwerken. We gaan uit van de BENG-normen, no-regret maatregelen, de woonlasten voor de huurders en het comfort.

Op technisch gebied kan alles. Communicatie en omgang met bewoners vraagt echter specifieke competenties. Daarover beschikken de medewerkers van Heilijgers. Heldere communicatie, niet beloven wat we niet waar kunnen maken en vertrouwen winnen door middel van een open houding. Dit heeft al vaak geleid tot meer dan 90% draagvlak.

Verduurzaming bestaande kantoren naar Energielabel C en verder
Verduurzamingsmaatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend worden bent u verplicht uit te voeren. In 2023 moeten kantoren voldoen aan energielabel C om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. In 2030 is dat energielabel A. Tot zover de wettelijke eisen. Maar wellicht is er meer aanleiding om een kantoor een opfrisbeurt te geven en kunnen we zaken combineren. Past bijvoorbeeld de uitstraling van het gebouw nog bij uw bedrijfsactiviteiten of past de indeling nog wel bij de organisatiestructuur.

Door verduurzaming en upgrading integraal aan te pakken versterken deze elkaar. De daarmee gemoeid gaande investering is daardoor verantwoord. En hoe verdergaand de verduurzaming wordt doorgevoerd, hoe groter uw revenuen zijn. In ieder geval houden we rekening met de mogelijkheid om in de toekomst verder te verduurzamen, zonder dat eerder gedane investeringen verloren gaan (no-regret). En waar mogelijk hergebruiken we materialen die al in het gebouw aanwezig zijn.

Transformatie leegstaand vastgoed
Soms is een gebouw niet langer geschikt als kantoor of bedrijfsgebouw of heeft het gebouw haar maatschappelijke functie verloren. Een bestaand gebouw heeft echter wel eigenschappen die nieuwbouw mist: hoge verdiepingen, een bijzondere gevel, een fraai trappenhuis of een imposante entree. Het groen in de buurt is al volgroeid, de omgeving is bij mensen bekend en de straat ligt al in de loop. Er ontstaat gevarieerde huisvesting voor diverse functies en doelgroepen.

Vastgoedtransformatie is de ultieme vorm van circulariteit. Als een bestaand gebouw een tweede leven krijgt, vermijden we (sloop)afval en realiseren we stedelijke kwaliteit waar nieuwe doelgroepen gelukkig van worden. We gebruiken grondstoffen circulair en reduceren CO2-uitstoot. Daarnaast beschermen we de identiteit van de stad, lossen we leegstand op en verhogen de leefbaarheid. De gewijzigde functie van een gebouw draagt bij aan een gemengd stedelijk gebied, dat minder conjunctuur gevoelig is.