Energiebesparingsonderzoek EBO

In samenwerking met het Kenniscentrum Duurzaam Bouwen voert Heilijgers Energiebesparingsonderzoeken voor bestaande gebouwen uit. Dit kan een Quick-scan of een compleet onderzoek zijn. Het onderzoek brengt het energieverbruik van het gebouw in kaart en adviseert over de besparingsmogelijkheden en terugverdientijden. Ook wordt het comfort en de conditie van het gebouw meegenomen.

Veel voorkomende en eenvoudig uit te voeren maatregelen zijn:

  • Isoleren
  • Oude componenten van technische installaties vervangen
  • Optimaliseren van gebouw en installaties
  • Bewuster gebruik

De verbetervoorstellen die voortkomen uit het onderzoek omvatten een veelheid aan mogelijkheden: van gedrag tot bedrijfsvoering. Zo komt het regelmatig voor dat de koelinstallatie en de verwarmingsketels gelijktijdig draaien. Het plukken van dergelijk laaghangend fruit is snel verdiend en goed voor het milieu.

Energiebesparingsonderzoek

Het onderzoek gaat uit van een intakegesprek, tekeningen, onderhoudsrapportages en energieoverzichten. Aansluitend wordt het gebouw geïnspecteerd en wordt er gerapporteerd.

Rapportage

Uit de analyse van de verzamelde gegevens volgt een rapportage van  bevindingen waaronder verbeter- en optimaliseringsvoorstellen. De aanpak resulteert in een financieel overzicht met de investeringen, energiebesparing per jaar en terugverdientijden.

Vast staat dat u energie en kosten gaat besparen!

Wilt u meer informatie, neem dan met ons contact op.