Issues

Per aandachtsgebied hebben wij onze doelen geformuleerd. Om te leren en voortdurend te verbeteren hebben wij ze meetbaar gemaakt. Wij zijn zo in staat duurzaam ondernemend te ontwikkelen, te bouwen, te onderhouden en te beheren.

Arbo en Veiligheid
Als vanzelfsprekend hecht Heilijgers aan de veiligheid van haar werknemers. Heilijgers inventariseert onophoudelijk de risico’s en verbetert voortdurend de processen om risico te vermijden. Wij zijn VCA-gecertificeerd en werken volgens de verschillende veiligheidsnormen. In 2013 is het arbozorgsysteem ISO 45001 ingevoerd en in 2014 gecertificeerd. Wij bieden iedereen hierdoor een veilige woon- en werkomgeving.

Milieu en mobiliteit
Heilijgers wil de eventueel negatieve milieueffecten van haar bedrijfsvoering inperken. Deze ambitie blijkt uit verschillende doelstellingen, waarvan sommigen al gerealiseerd zijn. Zo gebruikt Heilijgers uitsluitend ecologisch verantwoord hout uit beheerde bossen en is er een mobiliteitsplan dat het totaal aantal gereden kilometers sterk vermindert.

FSC®
Heilijgers heeft een FSC-certificaat, nummer SCS-COC-004437 met licentienummer FSC-C113911, waarmee wij in staat zijn onze projecten aantoonbaar uit te voeren met FSC-producten. Vrijwel al het hout dat wij verwerken voldoet hier aan. Het certificaat past volledig in onze duurzaamheidsvisie met betrekking tot het gebruik van aantoonbaar legaal hout. De certificering heeft ook consequenties voor onze onderaannemers en leveranciers.

Heilijgers verklaart niet direct of indirect betrokken te zijn bij:

  • Illegaal gekapt of verhandeld hout
  • Schending van traditionele en mensenrechten bij bosbouw activiteiten
  • Vernietiging van bossen met grote (natuur)waarde bij bosbouwactiviteiten
  • Significante wijziging van bossen in plantages, die niet voor bosbouwactiviteiten zijn bestemd.
  • Introductie van genetisch gemodificeerde organismen in bosbouwactiviteiten
  • Overtreding van één of meer van de ILO Core Conventions zoals gedefinieerd in de ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998.

Heilijgers verklaart tevens, als FSC-gecertificeerd bedrijf, de eisen met betrekking tot Fundamentele FSC Arbeidsvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen. Heilijgers verklaart dat ze heden en in de toekomst vanzelfsprekend afziet van kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie en dat ze haar werknemers vrijheid van vereniging verleent.

CO2-reductie
Waar mogelijk willen wij de klimaatverandering tegengaan. Dat is een primaire doelstelling van Heilijgers. Wij doen dit op basis van de ‘carbon footprint’. Zo gebruiken wij uitsluitend groene stroom en besteden wij veel aandacht aan het reduceren van onze CO2-uitstoot.

Afval verminderen
Aan het verminderen van afval hecht Heilijgers veel belang. Zowel in de productiefase als op de bouwplaats zelf. Het hergebruiken van grondstoffen speelt daarbij eveneens een belangrijke rol.

Duurzaam inkopen
Door alle voornemens en doelstellingen van het MVO-beleid te integreren in het inkoopproces neemt Heilijgers haar verantwoordelijkheid in de productieketen zeer serieus.

Communicatie
Heilijgers wil integer zijn in haar handelen. Duidelijk en transparant communicerend, en zoekend naar duurzame relaties met alle partijen uit het professionele werkveld. Daarnaast onderstreept Heilijgers haar maatschappelijke betrokkenheid door een groot aantal maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

Opleiding
Heilijgers gelooft in persoonlijke ambitie. Persoonlijke groei leidt tot bedrijfsmatig succes en een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer. Heilijgers streeft naar een optimale werksfeer en langdurige dienstverbanden.

Diversiteit
Heilijgers staat midden in de maatschappij en wil ook een afspiegeling zijn van deze maatschappij. Heilijgers voert daarom een actief beleid op het gebied van diversiteit.

Ondernemersintegriteit
De werknemers van Heilijgers handelen binnen de geldende ethische, professionele en juridische normen. Dat zijn onder meer de gedragscodes van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen en Bouwend Nederland.

Innovatie
Heilijgers stimuleert duurzame en innovatieve oplossingen waarbij de balans tussen de pijlers People, Planet en Prosperity in evenwicht is. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de mogelijkheden om het principe van ‘cradle to cradle’ te integreren in het bouwproces.