Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Bij Heilijgers maakt maatschappelijke verantwoord ondernemen essentieel onderdeel uit van het beleid. De wil om een duurzame en sociale bijdrage te leveren aan de maatschappij wordt gedragen in alle facetten van de organisatie. Maatschappelijk ondernemen is onderdeel van het primaire bedrijfsproces. Denk daarbij ook aan opleiden, kennisdelen, innoveren, integriteit en duurzaamheid in processen, adviezen, grondstoffen en producten.

Social Return – Sociaal Rendement
Bij verschillende bouwprojecten streven wij maatschappelijke doelstelling na. Onder meer zetten wij mensen in met een tijdelijke of permanente afstand tot de arbeidsmarkt, kopen wij in bij maatschappelijke organisaties en creëren wij leerwerk- en stageplaatsen.

Maatschappelijke ondersteuning

Impact Event Duurzaam Zeist
Keistad FietsFestival
• Amsterdam City Swim voor ALS
Dias Latinos
Compassion
HomePlan
Up Amersfoort

Heeft u een verzoek voor ondersteuning?

Mail uw verzoek dan aan de afdeling Marketing & Communicatie t.a.v. André Heeringa.