Overheden

Stadsgrenzen veelal zijn bepaald, maar gebruiksfuncties veranderen voortdurend. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de ruimte in en rond hun stad beter te benutten. Dat vraagt om samenhang, visie en lef. Naast gemeenten hebben ook provincies, het Rijk, Waterschappen of andere overheidsinstanties door hun publiek-private karakter te maken met veel partijen. Zeker als het gaat om bouw, ontwikkeling, onderhoud en beheer.

Heilijgers weet haar weg in het vaak ingewikkelde web van overheidsprocedures, wet- en regelgeving; we nemen ook het gedurfde initiatief voor een verrassend nieuwbouwconcept en denken na over binnenstedelijke herontwikkeling. En dat terwijl bij een locatie als het nieuwe stadhuis van Amersfoort louter gesproken werd over kostbare renovatieplannen.

Samenwerking met overheden
Heilijgers is een betrokken en gedegen samenwerkingspartner die kaders, randvoorwaarden, wensen en budgetten respecteert op basis van cost leadership. Wij nemen werk uit handen zonder dat de regie verloren gaat. Met oog voor architectuur, milieu, duurzaamheid of het creëren van een prettig woon-werkklimaat. Van de ontwikkeling van een nieuw kantoorpand, tot de integrale gebiedsontwikkeling van nieuwbouw of een bedrijventerrein.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Heilijgers realiseert zich dat haar maatschappelijke rol van groot belang is voor de regio waarin zij opereert. Daarom probeert Heilijgers ook buiten haar dagelijkse werkzaamheden een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Door middel van een geïntegreerd MVO-beleid ondersteunt Heilijgers goede en duurzame initiatieven in de regio Amersfoort.