De Oude Boomgaert Rijsoord Ridderkerk

Nieuwbouw woningen Rijsoord Ridderkerk Heilijgers vogelvluchtOp het voormalige terrein van De Jong Tours in Rijsoord Ridderkerk heeft Heilijgers een plan met 65 woningen ontwikkeld. Het Ridderkerkse College heeft inmiddels ingestemd met het principeplan. Voor deze invulling wordt nog een wijziging binnen het bestemmingsplan doorgevoerd.

Het plan voorziet in gevarieerde woningen:

  • 10 vrijstaande woningen
  • 16 grote twee-onder-een-kappers
  • 18 kleine twee-onder-een-kappers
  • 8 patiowoningen
  • 13 rijwoningen in twee rijen

Er wordt een landelijk woonmilieu gemaakt waarbinnen de opzet en indeling geïnspireerd zijn door het traditionele boerenerf. De beplanting en inrichting zijn hiervan afgeleid. Centraal in het plan komt een groep perenbomen als verwijzing naar de vroegere perenboomgaard. Parkeren wordt zoveel mogelijk buiten het zicht opgelost om het groene karakter van de buurt te behouden.

Bij de planvorming is rekening gehouden met bouwen in het buitengebied met respect voor het karakter van de omgeving. Het plan sluit landschappelijk en stedenbouwkundig goed aan bij het Waalbos en op de lintbebouwing van de Rijksstraatweg in Rijsoord.

De Oude Boomgaerd Rijsoord Ridderkerk

Verkaveling
Heilijgers, de gemeente en de provincie hebben nadere studie verricht om de ruimtelijke kwaliteiten op een nog hoger niveau te brengen. Dat is naar onze mening zeker gelukt! Aan de zuidkant is een informele bomensingel ontworpen met een slingerpad langs de watergang. Daarnaast komt er een extra voetpaadje langs de sloot aan de Rijksstraatweg. Hiermee wordt bereikt dat de woningen beter bereikbaar zijn en het is dan ook mogelijk om een rondje door de wijk te wandelen, hetgeen de leefbaarheid en de sociale cohesie ten goede komt. Al met al zijn we heel enthousiast geworden over de aanpassingen, het wordt een plan met veel water en groen!

Planning
Het ontwerpbestemmingsplan is in december 2018 ter inzage gelegd. Onder voorbehoud is het bestemmingsplan in juli 2019 onherroepelijk en gaan kort daarna de woningen in de verkoop.
Bij een voorspoedige verkoop start de bouw van de eerste woningen in de loop van 2020.

Grote belangstelling tijdens informatieavond
De informatieavond over woningbouw op het voormalige terrein van De Jong Tours in Rijsoord op dinsdagavond 2 oktober 2017 heeft ruim 200 belangstellenden getrokken. Omwonenden en belangstellenden kregen tijdens een presentatie de plannen toegelicht. Er werd enthousiast gereageerd op het plan en meegedacht over de inrichting van het groen, een speelplek en de architectuur.

De oude Boomgaert
Op dinsdagavond 19 december 2017 heeft Ronald van Wees, ontwikkelingsmanager bij Heilijgers, een gloednieuwe iPad overhandigd aan Arjan Gorseman en zijn gezin. Zij hadden de winnende inzending met “ De oude Boomgaert” als naam voor de nieuwe buurt op het voormalige terrein van De Jong Tours aan de Rijksstraatweg te Rijsoord. Deze naam is door het publiek gekozen uit ongeveer 120 inzendingen.

Meer informatie en op de hoogte blijven?
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van dit woningbouwproject.
Meer informatie vindt u op www.deoudeboomgaert.nl. U kunt zicht daar inschrijven als belangstellende, wij houden u dan op de hoogte van de vorderingen.
Ook kunt u de ontwikkelingen volgen op Facebook/NieuwbouwRijsoord

 

Laat wat van je horen

*